Coaching

Aangezien geen enkele vrouw hetzelfde is, stem ik ook mijn manier van coachen af op de persoon die voor me zit. Verschillende manieren van aanpak en allen met hetzelfde doel nl. de zoektocht naar balans en het terugvinden van de flow in je leven.

1-to-1 coaching in de praktijk

We bekijken jouw situatie van op een afstand en gaan samen op zoek naar wat jou terug in balans brengt. We gaan niet graven in het verleden, maar kijken in het NU en zoeken naar tools die jou kunnen ondersteunen in de zoektocht naar balans.

1-to-1 coaching in de buitenlucht (wandelcoaching)

Het kan zijn dat je het niet gemakkelijk vindt om zomaar met een persoon die je niet kent, je situatie te bespreken. Een wandelcoaching kan voor jou een methodiek zijn om je comfortabeler te voelen omdat er niet steeds oogcontact gemaakt wordt en je op een meer ongedwongen manier je verhaal kan vertellen.

Koppelcoaching

Wanneer je als vrouw een partner hebt, is het soms nodig om deze te betrekken in enkele gesprekken. We bekijken samen of en wanneer dit nodig is om verder te kunnen gaan in de zoektocht naar jouw balans.

Groepscoaching

Ik geloof in de meerwaarde van het delen van jouw ervaringen met ‘lotgenoten’. Ondanks het feit dat de meerderheid van de vrouwen kampt met dezelfde bekommernissen en issues maken we het elkaar soms erg moeilijk. Ik wil vrouwen graag samenbrengen om van elkaar te leren en te voelen dat ze niet de enigen zijn die struggelen in bepaalde levensfasen en in bepaalde situaties. Dit doe ik aan de hand van groepscoachings ‘Let’s talk about…’ Meer info volgt…